Ordinacija dentalne medicine Dr.Sanja Jemo u Dugom Ratu

Upoznajte naš tim specijalista. I ne brinite se, zdravlje vaših zubiju i vaš osmijeh je u dobrim rukama.


Dr. Sanja Jemo
Dr. med. Dent., specijalist stomatološke protetike

Privatna ordinacija dr. Sanja Jemo specijalist stomatološke protetike, je polivalentna ordinacija dentalne medicine, koja dijeluje na području Dugog Rata od 2001. godine.

Djelatnost ordinacije objedinjuje sva područja dentalne medicine s naglaskom na stomatološku protetiku i implantologiju i estetsku stomatologiju.

Stručni djelatnici ove dentalne kreativne prakse obrazovali su se i stručno usavršavali u Hrvatskoj i inozemstvu, kao polaznici ali i kao predavači.

Djelatnici privatne ordinacije dr. Sanja Jemo njeguju multidisciplinarni, ali istovremeno i individualni pristup svakom pacijentu.