Upoznajte naš tim stomatoloških specijalista

Upoznajte naš tim specijalista. I ne brinite se, zdravlje vaših zubiju i vaš osmijeh je u dobrim rukama.


Dr. Sanja Jemo
Dr. med. Dent., specijalist stomatološke protetike

Dr. Sanja Jemo (rođ. Pajdek) rođena je 1972. god. U Splitu. Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 1997. godine. Specijalizaciju iz područja stomatološke protetike, pri stomatološkom fakultetu u Zagrebu, završava 2012. godine. Član je Hrvatskog stomatološkog društva, te Hrvatskog protetskog društva.

Stručno se usavršava iz područja stomatološke protetike i implantologije, te dentalne medicine općenito na mnogim domaćim i Evropskim kongresima.

Vlastitu privatnu praksu u Dugom Ratu otvara i uspješno vodi od 2001. godine.


Mr. Marko Krmpotic
magistar dentalne medicine, specijalist oralne kirurgije

Mr. sc. Marko Krmpotić rođen je 1971. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 1995. godine, a 2000. polaže specijalistički ispit iz oralne kirurgije, te brani magistarski rad. Od 1995. do 2006. zaposlen na Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta K.B. Dubrava i asistent je na Katedri za oralnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta. Od 2007. do 2009. godine voditelj je vlastite privatne prakse - Medident-Krmpotić, te je suvlasnik je poliklinike Medident-Adria u Vodicama.

Stručno se usavršava iz područja dentalne implantologije na tečajevima u Europi i SAD-u - Zagreb (1997.), Opatija (1999.), Padova (2001.), Hannau (2002.), New York (2003.), Graz (2004.), Bern (2005.), Geteborg (2005.), Kopenhagen (2006.), Milano (2007.), Beč (2008.), London (2008.).

Aktivno sudjeluje na tečajevima trajne edukacije za stomatologe, angažiran je kao predavač na tečajevima iz dentalne implatologije u Hrvatskoj, a od 2007. dio je Astra Tech tima za međunarodnu edukaciju - voditelj međunarodnog radnog tečaja iz napredne implantologije.

Sudjeluje na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima, te je autor ili koautor više stručnih i znanstvenih radova. Član je Hrvatskog stomatološkog društva, Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju, Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju, Hrvatskog društva za maksilofacijalnu kirurgiju, Hrvatskog društva za edukaciju u implantologiji te Europskog društva za oseointegraciju- EAO.

Godine 2003. usavršava se u SAD, na poziv New York University College of Dentistry te je kao "visiting faculty member" predavao na zavodima za oralnu kirurgiju i dentalnu implantologiju.


Karmen Mekinić
med. sestra

Rođena 1992. godine u Splitu. Završila Srednju medicinsku školu 2011. godine, smjer medicinska sestra. Član je Hrvatske komore medicinskih sestara (HKMS). Kao dentalni asistent pridružila se timu dr. Jemo 2013. godine.

Educirana za timski protetsko-implantološki rad, te rad sa suvremenim dentalnim materijalima i tehnikama. Uvijek vedra, nasmijana i puna razumijevanja stoji na raspolaganju svim našim pacijentima.